Litt forklaring rundt subtoner

Litt forklaring rundt subtoner

Kjært barn kan ha mange navn  🙂
CTSS= Continius Tone Squelch SystemSubtone=En nordisk oversettelse som kan tolkes som en vedhengt tone Subaudible tone system=Kan oversettes med : Under Lav Frekvens området
Pilot tone: Egentlig det samme som uttrykket sub tone
Tone SQL= Tone Squelch, eller tone styrt squelch. Mottakeren åpner bare squelchen om den rette subtonen er med på bærebølgen.
Repeater Tone = Tone= Den subtonen man sender for å åpne squelche på repeaterene

Hvordan virker så dette med subtoner?
Egentlig ganske elementært, i din sender er det en tonegenerator som er CPU styrt. I gamle dager var subtonene også krystall styrt. 88,5Hz er ofte standard tonen fra fabrikk.
Her er hvilke toner du kan finne: 67,0 69,3 71,9 74,4 77,0 79,7 82,5 85,4 88,591,5 94,8 97,4 100,0 103,5 107,2 110,9 114,8 118,8 123,0 127,3 131,8 136,5 141,3 146,2 151,4 156,7 159,8 162,2 165,5 167,9 171,3 173,8 177,3 179,9 183,5 186,2 189,9 192,8 196,6 199,5 203,5 206,5 210,7 218,1 225,7 229,1 233,6 241,8 250,3 254,1 Hz.

Men vil ikke disse tonene høres? Neida, I alle FM mottagerene er det ett HPF (Høypassfilter) som slipper frekvenser over 300Hz videre inn I mottageren, derfor kan man styre frekvenser under 300Hz inn til en subtone detektor. Vi hører derfor ikke subtonene ved normal FM trafikk med vår VHF/UHF radio.

(Egentlig en sannhet med modifikasjoner 🙂 Har man en god høytaler så kan man høre enkelte tone ret tog slett fordi det er igjen en rest som kan slippe mellom HPF I radioen din)

Denne tone detektoren styrer du I fra betjeningspanelet på radioen, det er ofte lurt å programere dette inn på en memory kanal slik at du har allt klart.

Bruker du subtone slipper du å åpne flere repeatere: Med det gamle systemet I Europa med 1750Hz tone er det alltid en mulighet for at flere repeatere på same frekvens vil starte. Med subtone unngår du dette da du bestemmer hvilke repeater som skal starte avhengi av hvilke subtone du bruker.

Hva da med CTSS og Tone squelch? Da gjør man sin mottager selektiv for bare en subtone Da sender du auomatiskt med subtone ved TX, men du vil ikke høre noe I høytaleren I radioen om ikke motparten din bruker same tone hos seg

LA4JGA Desember 2012