Hvordan kjøre JT65 digital mode via Ham Radio DeLuxe

JT65-HF HB9HQX

Dette er en kort innføring i hvordan jeg kjører JT65 digital mode via Ham Radio Deluxe.
Seneste versjon av JT65-HF HB9HQX finnes her:

https://sourceforge.net/projects/jt65hfhb9hqxedi/

Versjon i skrivende stund er 4.0, og jeg bruker HRD ver. 6.3.0.613
Installasjon av programmet bør være selvforklarende, og når du blir spurt om å starte programmet
etter endt installasjon så kan vi gjøre det.

Innholdsliste

Oppsett av JT65-HF HB9HQX………………..-……………………………………………..1
Stasjon…………………………………………………………………………………………………1
Logg…………………………………………………………………………………………………….1
Internet………………………………………………………………………………………………..1
Sound………………………………………………………………………………………………….1
PTT……………………………………………………………………………………………………..2
CAT……………………………………………………………………………………………………..2
Colors………………………………………………………………………………………………….2
Misc…………………………………………………………………………………………………….2
KVASD…………………………………………………………………………………………………2
Bruk av JT65-HF HB9HQX…………………………………………………………………….2

Oppsett av JT65-HF HB9HQX

Stasjon

Skriv inn kallet ditt og maidenhead grid (holder med 4 tegn)

Logg

Her bruker jeg kun fanen HRD og siden jeg kun har en loggbok i HRDlog så er det bare å la «HRD
My Logbook – Access» stå i ruten så vil den skrive loggen direkte inn i HRDlog (merk: eqsl og
pskreport blir ikke da sent via HRDlog)

Jeg bruker ikke de andre fanene men om du bruker et annet logg programm så kan den også skrive
en ADIF fil som kan importeres.

Internet
Time synchronization – Aktiver denne om den ikke er på, klokka er VIKTIG i JT65 og JT9
PSK Automatic Propagation Reporter – Kjekt å dele til internet hvilke stasjoner man hører.
Weblogs – eQsl, HRDlog og clublog direkte upload kan settes opp her, jeg bruker ikke disse da jeg
gjør dette manuelt med HRDlog for å holde orden på ting og tang.

Sound
Audio input – hvilken lyd inngang er det radioen er koblet til?
Audio Output – ditto utgang…

PTT
Her velger jeg CAT command, da HRD vil styre PTT.

CAT
Her velger jeg Ham Radio Deluxe fanen og legger inn hvor HRD ligger , dette er ikke strengt
nødvendig men vil starte HRD om den ikke er startet fra før.
Hvis du er på samme maskin så vil default innstillingene være riktig.

Colors
Svart hvitt og fine farger, sett opp som du vil.

Misc
Her er det noen valg du kan forandre på om du ønsker, kun kosmetisk.

KVASD
Spesiell dekoder for veldig svake signaler, må bare samtykke til at du bare skal bruke dekoderen.
Kjekk å ha, koster ikkeno. Velg [I Agree] og activate.

Bruk av JT65-HF HB9HQX
Da er der i første omgang bare å lytte, standard frekvensene er lagt inn for de forskjellige bånd, så
det er bare å velge og sette i gang.

Her ser vi et bilde av programmet som har lyttet litt, vi ser at man skifter hvert minutt med 12
sekunder imellom hver, for en sending på 47 sekunder ca.

Lydnivå
Lydnivået er det fint om justeres til mellom 30 og 70 , i min mening. Gjøres i den røde firkanten på
bildet ovenfor.
Her kan også nivået for utgående signal justeres, her er det litt viktig å sørge for at det er såpass at
du ikke forvrenger signalet, men samtidig nok til å drive modulering av signalet, dette er forskjellig
fra radio til radio, se på ALC måleren og juster nedover til den viser 0 deretter se på uteffekt meteret
og juster opp til den viser korrekt effekt, da bør det være bra.
OBS: dette kan forandre seg ettersom hvor på tonefrekvens båndet man sender!

QSO
Her er et vindu som viser en QSO med JT65 hvor en italiener (Næææh) svarer. Vi må lese nedenfra
og opp.

5. Han sender 73 og vi er ferdig!
4. Jeg sender Rapport Received og 73
3. Han sender min rapport
2. Jeg sender hans rapport
1. Første svar med hans lokasjon
0. Før dette sender jeg CQ

Så en full QSO på JT65 tar 6 minutter.