APRS

Skrevet av
Tommy LA3SHA

Modumgruppen har to installasjoner for APRS. Dette er LD3NF som er et samarbeidsprosjekt sammen med Ringeriksgruppen, LA1R. LD3NF er montert på Norefjell.
Og LD3VM som er lokalisert i Rollag JP40QA

LD3NF juli 2017, er for tiden ikke i drift, videre status er ikke kjent. Vi regner med at støm i heisbu er avslått for sesongen og vi regner med at den kommer i drift så snart strømmen blir slått på igjen.

Modumgruppen har også LD3VM som er i prøvedrift ved jp40qa 550 moh.

Meldinger fra APRS-IS til lokal RF blir videresendt med WIDE2-1
Alle pakker som er hørt sendes via internett til APRS-IS dersom det er korekt innhold uansett avstand fra LD3VM
(LD3VM blir midlertidig testet fra JP40QA, Rollag 550 moh. op:LA3SHA med remote av og på, alle parametere kan justeres remote). (Parametre blir justert i testperioden).
Juli 2017 ble LD3VM oppgradert med nytt aprs modem med I gate.
BARE Stasjoner som blir hørt direkte uten å ha vert innom andre digipeatere blir digipeatet. Like pakker som blir sendt oftere enn 180 sekkunder blir droppet og ikke videresendt. Pakker som inneholder feil blir også droppet.
Det er satt opp filter for å få begrenset digi fra enkelte LB og LA stasjoner og begrense trafikk fra enkelte digipeatere i Sverige.
LD3VM sender sine telemetry rapporter via APRS-IS en gang i timen.
Stasjonen er utstyrt med solpanel, vindgenerator og en god batteribank.
Ved spørsmål eller feilmeldinger ang. LD3VM kan det sendes epost til Modumgruppen, epostadressen kan du finne på vår forside.
Grunnet stor trafikk på aprs nettet har vi i testperioden valgt å bruke parametre som begrenser vår trafikk i nettet.

Nov. 2017 LA3SHA