Om La7M

Modumgruppen av NRRL ble stiftet 1974. Vi er medlemmer av NRRL, også kalt Ligaen. Gjennom NRRL er vi medlemmer i FORF. Vi er en sammenslutning av personer med interesse for amatørradio i Modum og omegn.

Gruppens formål er å arbeide for amatørradioens fremme og amatørradiosaken i sin alminnelighet, dyktiggjøre medlemmene som radioamatører og å ivareta medlemmenes interesser.

Vårt utstyr, radioer, antenner osv på forhenværende gruppelokale er nå demontert i påvente av bedre tider. Mye av utstyret er nå montert i radiorommet som vi deler med LA1HAM Norworld. Vi har gjennom årenes løp startet oppbygging av nødsamband lokalt og nasjonalt, men siden vi har begrenset økonomi går dette langsomt nå. Siden vi ikke har lokaliteter til antenner og utstyr er nød nett basert på hver enkelt radioamatør sitt eget utstyr og noe av gruppens utstyr som er montert hjemme hos den enkelte amatør.

Vi deltar jevnlig i øvelser med nødsamband lokalt og nasjonalt og med et globalt dekkende meldingssystem Winlink, som virker selv om Internett er nede.

Gruppens medlemmer drifter 3 reapeatere med mulighet for vanlig FMn, Dstar, System-fusion og Wires-X, samt to APRS noder.

Søknad om medlemskap skjer skriftlig til gruppen enten via epost eller til vår postboks og godkjennes av styret.

Aktivt medlemskap ut over 2 år betinger aktivt medlemskap i Ligaen (NRRL).

Passivt medlemskap/støttemedlem i gruppen er uavhengig av medlemskap i Ligaen.

Medlemskontigent kr 250,- pr. år (Aktive medlemmer)

Familiemedlemmer kr: 375,- pr. år (Hvis det er to eller flere aktive medlemmer i samme familie)

Passive medlemmer/støttemedlem kr 150,- pr. år

(Du behøver ikke være radioamatør for å være passiv medlem, du kan også være passiv radioamatør).