Bli Medlem

Fyll ut skjema om du ønsker å bli kontaktet for medlemskap. Nettsted er valgfritt

Modumgruppen av NRRL ble stiftet 1974. Vi er medlemmer av NRRL, også kalt Ligaen. Gjennom NRRL er vi medlemmer i FORF. Vi er en sammenslutning av personer med interesse for amatørradio i Modum og omegn. Gruppens formål er å arbeide for amatørradioens fremme og amatørradiosaken i sin alminnelighet, dyktiggjøre medlemmene som radioamatører og å ivareta medlemmenes interesser.

I mange år har vi leid lokaler av Modum kommune på Tomtebo, men desverre ønsket kommunen å bruke disse lokalene til andre formål så i skrivende stund har vi ikke varige lokaler.. Men det er ikke hele historien LA1HAM Norworld har nÅ lovet å dele lokaler med oss dette året, det vil bli rigget opp proff. opplegg som skal brukes i følge kontrakt med  Norworld. Dette må ikke bli en sovepute for Modumgruppen, så vi må fortsatt være på jakt etter nye varige lokaler.

Vårt utstyr, radioer, antenner osv på forhenværende gruppelokale er nå demontert i påvente av bedre tider. Mye av utstyret er nå montert i radiorommer som vi deler med LA1HAM Norworld. Vi har gjennom årenes løp startet oppbygging av nødsamband lokalt og nasjonalt, men siden vi har begrenset økonomi og siden kommunen ikke kunne huse oss for en rimelig sum noen andre steder går dettte langsomt nå. Siden vi ikke har lokaliteter til antenner og utstyr er nødnett basert nå på hver enkelt radioamatør sitt eget utstyr og noe av gruppens utstyr som er montert hjemme hos den enkelte amatør. Vi deltar jevnlig i øvelser med nødsamband lokalt og nasjonalt og med et globalt dekkende melding system Winlink som virker selvom internett er nede. Gruppens medlemmer drifter 3 reapeatere med mulighet for vanlig FMn, Dstar, System-fusion og Wires-X, samt to APRS noder.

Søknad om medlemskap skjer skriftlig til gruppen enten via epost eller til vår postboks og godkjennes av styret.

Aktivt medlemskap ut over 2 år betinger aktivt medlemskap i Ligaen.

Passivt medlemskap/støttemedlem i gruppen er uavhengig av medlemskap i Ligaen.

Medlemskontigent kr 250,- pr. år (Aktive medlemmer)

Familiemedlemmer kr: 375,-  pr. år (Hvis det er to eller flere aktive medlemmer i samme familie)

Passive medlemmer/støttemedlem kr 150,- pr. år

(Du behøver ikke være radioamatør for å være passiv medlem, du kan også være passiv radioamatør).

Hvis du ønsker å bli medlem kan du sende mail til denne adressen klikk her løs koden for å se epostadressen, send en mail til adressen som blir synlig og oppgi hva slags medlem du ønsker å være.

HVIS DU ER MEDLEM OG MANGLER BRUKERNAVN OG PASSORD FOR Å LOGGE INN PÅ SIDENE, KAN DU SENDE MELDING TIL SAMME ADRESSE SOM OVENFOR.

Beskrivelse av nettstedet

Nettstedet LA7M er en informasjons- og samarbeidsløsning for personer med interesse for amatørradio i Modum og omhegn.

Sidene inneholder diskusjonsforum og andre tekniske løsninger som understøtter amatørradio som hobby.

Registrering og bruk av registrert informasjon

Hvis du ønsker å være registrt bruker av nettstedet for å få tilgang til spesielle tjenester bare tilgjengelig for registrerte brukere eller medlemmer, skal dette gjøres med fullt navn og kontaktdata som er mulig å verifisere med offentlig tilgjengelig kilder.

Som minimum kreves:

– brukernavn som kan være radioamatørlisens eller fullt navn.

– gyldig epost-adresse.

– du er medlem/støttemedlem/sponsor av en NRRL gruppe.

Hvis du ikke har en gyldig epostadresse, kan jeg anbefale å klikke her for å lage deg en epostadresse på gmail.