Bli radioamatør

Bli radioamatør

Radioamatørlisenser utstedes av Nasjonal kommunikasjons myndighet Nkom.
For å kunne få seg radioamatørlisens må man ha bestått en prøve, og denne prøven arrangeres av NRRL  i henhold til avtale med Nkom.

For at det skal være mest mulig praktisk å gjennomført prøven på de forskjellige steder i landet, er det bygget opp et nett av lokale inspektører som sørger for avvikling av prøver.

Lokalt her for Modumgruppen er det LA4JGA Erik Ø Olsen som er inspektør.

Vi oppfordrer de kandidatene som vil ta lisens til å kjøpe seg den nye kurs boken “Veien til internasjonal radioamatørlisens” fra NRRL sin nettbutikk, boka har fått veldig god omtale og skal være godt skrevet og meget informativ.

Det finnes også en norsk nettside som heter http://radiokurs.kursbase.net/ som er blitt veldig populær for selvstudie.

Les boken og benytt deg av radiokurs på nett så vil du ha ett godt grunnlag og om man samtidig blir medlem av den lokale gruppen så vil man ha god anledning til å få mye hjelp underveis med de spørsmålene man måtte ha.

Prosedyre for avleggelse av lisensprøve

1/1/2015

Radioamatørlisenser utstedes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

For å få radioamatørlisens må man ha bestått en prøve, Prøven arrangeres av NRRL i henhold til avtale med Nkom som også har utarbeidet prøvene. I enkelte områder står Nkom selv for prøveavviklingen.

For at det skal være mest mulig praktisk å få gjennomført prøven på de forskjellige steder i landet, er det bygget opp et nett av lokale eksamensvakter som sørger for avvikling av prøver. Aktuelle kandidater må selv ta kontakt med den eksamensvakt som passer best geografisk. NRRL forsøker å holde lokale eksamensvakter alle aktuelle steder hvor vi har en lokal gruppe.

Fremgangsmåte ved avleggelse av prøve:

1. Kursansvarlige i gruppene sørger for avtale med den lokale eksamensvakt om prøvetidspunkt, eventuelt må kandidaten selv ta kontakt med den eksamensvakt som passer best geografisk og avtale prøvetidspunkt.

2. Før prøve kan avlegges må eksamensvakten melde fra til NRRLs kontor om antall kandidater, samt få henvisning til hvilken prøve som skal benyttes. Eksamensvakten er ansvarlig for at prøven gjennomføres i forsvarlige former.

3. Prøven avlegges. Kun enkel (ikke programmerbar) kalkulator er tillatt hjelpemiddel. Kandidater med lesevansker/dysleksi samt blinde/svaksynte kan få hjelp til opplesning av spørsmål og svaralternativene.

4. Avlagt prøve, inkludert ferdig utfylt «Søknad om radioamatørlisens», undertegnet av både kandidaten (og eventuelt foresatt) og eksamensvakten sendes av eksamensvakten til NRRLs kontor. Avlagt prøve sendes NRRL, Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo, eventuelt scannet som PDF-fil til nrrl@nrrl.no
5. NRRL sørger for sensur av avlagte prøver.

6. For kandidater som består prøven vil NRRL oversende resultatet/søknadsskjemaet til Nkom, med forslag til kallesignal. Nkom utsteder så selve lisensen, og krever inn lisensavgiften (p.t. kr 2.000,-)