Valg i NRRL

Valg i NRRL 2018

Tiden går fort og valgkomitéen i NRRL vil med dette minne om at det ved Generalforsamlingen i april 2018 ifølge NRRLs lover skal velges:

President for 2 år
2 styremedlem for 2 år
2 varamenn til Hovedstyret for 1 år
Revisor 1 for 2 år
Vararevisor 2 for 2 år
Valgkomite for 1 år bestående av:
Leder
Medlem
Varamann
Valgkomitéen består av:

Leder               LB3RE Stein-Roar Brobakken lb3re@lb3re.com           telefon 482 24 421

Medlem           LA1UW Bjørn Gjerde b-gjerde@hotmail.com              telefon 950 88 199

Medlem           LA7THA Rune Egil Øye rune.e.oye@gmail.com

Varamedlem    LA7WCA Arne Haugseth la7wca@online.no

 

Vi ser fram til å motta mange forslag på kandidater, se rundt dere i gruppene og på enkelt medlemmer.

Vi ber om at grupper og medlemmer kommer med forslag på kandidater til disse viktige vervene innen 15 januar 2018.

For valgkomitéen LB3RE Stein-Roar

 

Legg igjen en kommentar