Styre referat 17.08.2015

Til stede: LA8PRA – Egil, LA5SPA – Morten, LA4EU – Hans Arne, LA4JGA – Erik (møteleder) og LA8MOA – Morten (referent)

 

Sak 1: Godkjenning av forrige møtes referat

Kommentar til referatet er at kontormøbler og -rekvisita står igjen på Tomtebo. Vi har fått lov til å bruke lokaet som lager til dette over vinteren. Ut over dette godkjennes referatet godkjennes uten anmerkninger

 

Sak 2: Søknad om driftsmidler til Modum kommune

Vi har fått et tilskudd på kr 950,- for husleietilskudd. Ut over dette har kommunen vedtatt å ikke støtte lag og foreninger som ikke driver med barne- og ungdomsaktiviteter. Da vår organisasjon ikke har noen spesiell barne- og ungdomsaktivitet (aktiviteter beregnet primært for barn- og unge) har årets søknad om driftsmidler blitt avslutt.

 

Sak 3: Status gruppelokale

Vi har undersøkt på Union Eiendom hvor vi har fått tilbud om å kunne leie «vaktbua» får en årlig sum på kr 35.000,- Vi undersøker videre et alternativ på Katfos næringspark.Vi har også vært i kontakt med Modum Røde Kors angående et samarbeid med deres Røde Kors Hus. Dette jobber vi litt videre med for å se hva vi kan komme frem til.

 

Sak 4: Program høstsesongen

Forslag til temaer: 7CR, Wires-X og D-STAR, hjemmesidene – hvordan skrive artikler og bruk av jomla. Første medlemsmøtet er 7. september, med forbehold om gruppelokale. Modumringen starter opp igjen 30. august. Modumring nr 300 er 6. semptember.

 

Sak 5: Hva skjer på repeater / NODE fronten

Vi har pr dato 2 Yaesu Wires-X repeatere takket være godt samarbeid med Norworld. En repeater er oppe og går med alle muligheter. Repeater nr 2 kommer til erstatte dagens D-STAR repeater og blir dermed en fullverdig D-STAR repeater. Dagens D-STAR repeater blir borte. Erik er i dialog med et amerikans selskap som skal utvikle et interface som muliggjør analog repeater, Wires-X og D-STAR fra samme repeater. Vi mangler fortsatt et filter for VHF repeater, men også dette jobbes det med. Mer info kommer på medllemsmøte.

 

Eventuelt:

– Resultatene fra årets påskequiz savnes

– LA4EU – Hans er aktuell kandidat som ny QST-LA manager

Legg igjen en kommentar